Ismertető

A Partvédelmi Rendszer

  A DVG Zrt. partvédelmi telephelye helyileg Dunaújvárosban, a Papírgyári út 6. szám alatt található. Tevékenysége, a partvédelem számára a Földhivatalba bejegyzett, térképen is meghatározott 176,3 ha nagyságú terület van biztosítva, továbbá nagy értékű építmény és műtárgy vagyon. Ezek együttesen alkotják a védőművet, amin, amiben a cég a katasztrófa-elhárítási tevékenységet végzi.
   Mindezek alapján kijelenthető, hogy a DVG Zrt. feladata a "partvédelem" megnevezés alatt Dunaújvárosban a löszmegcsúszási katasztrófa megelőzése, elhárítása. A védőmű gondozását a védelem maradéktalan teljesítése céljából végzi a DVG Zrt., hiszen nem elég körültekintő megoldásokkal ez is veszélybe sodorható: például építési engedély kiadása egy arra nem alkalmas helyre, melyen egy esetleges túlzott mértékű terhelés veszélyes lehet, vagy a biológiai védelmi munka szokásos kertészeti módon történő ellátása, mellyel a növények nem fejlődnek és funkcionálnak kellően.

A partvédelem röviden

   A térség talaja lösz, ami a csapadékot, illetve az egyéb helyről származó vizet szivacsként magába szívja. Ennek következtében kritikus esetben a legfelső vízzáró rétegen lévő tömeg akár több kilométer hosszan, illetve sok négyzetméterre kiterjedően megcsúszhat. A csúszási területen lévő építmények összedőlhetnek, a gáz- és vízvezetékek összeroskadhatnak, katasztrófa következhet be. Ennek elkerülését, megelőzését jelenti a partvédelem, ami a Duna-part védelme mellett Dunaújváros egész területének védelmét magába foglalja.

Partvédelem a hatvanas-hetvenes években: az 1964-es partcsúszás következményeinek eltüntetését jelentette a védőmű fokozatos bővítésével: víztelenítő kutak és aknák megépítésével, víztelenítő horhosok kialakításával (a vízzáró rétegek megfelelő átvágásával), a talaj szempontjából fontos és nagyon hasznos növényzet telepítésével és megerősítésével.

Partvédelem ma: alapvetően ismétlődő munkákat jelent: folyó- és talajvízszint mérését. talajmozgás figyelését, a védőnövényzet gondozását (zöldterület-gazdálkodás). Akadnak konkrét kárelhárítási munkák is, például csapadékos időben a fokozott víztelenítés.

A partvédelem külső szemmel: A lakosok szemében a védelmi rendszer gyönyörű parkként jelenik meg, remek pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket nyújtva. Az esztétikai és szórakoztatási cél azonban másodlagos.

A partvédelem fő területei

Fontos része a partvédelemnek, hogy a szükséges területekről a különböző adatokat összegyűjtse. A cég korábban saját megfigyelési és mérési rendszerrel rendelkezett, erről azonban anyagi szempontok mérlegelése után áttért arra, hogy az adatokat megvásárolja. Ez vonatkozik olyan területekre, ahol országosan rendszerbe gyűjtöttek helyi adatok állnak rendelkezésre, és ezek olcsóbban megszerezhetők, vagy a mérések olcsóbban végezhetők.

Bővebb ismertetők

Meteorológia - Biológia - Geodézia - Hidrológia