Ismertető

A partvédelem fő területei - biológia

   A talajt összetartó, csapadékot felszívó növényzet telepítése. Az épületekhez közeli részen, a lakóút mellett helyezkedik el a magaspart vagy plató. Itt sétautakat és játszótereket alakítottak ki. A sétaút mellett van az övárok. Itt kezdődnek a rézsűzött tereplépcsők, amely zárt terület. A tereplépcsők lábához a törmeléklejtő csatlakozik, ez pedig az ún. kazettákban folytatódik. E két utóbbin pihenő- és napozóhelyeket alakítottak ki. A két területet kettős jegenye fasorral (Populus nigra "Italica") keretbe foglalat út választja el.

A DVG Zrt. által a partvédelmi rendszerben fenntartott zöldterület 1. 633. 000 m2, ebből:

  • évelő: 2. ezer m2
  • füves terület: 47 ezer m2
  • cserjefoltok: 87 ezer m2
  • kerti burkolat: 34 ezer m2

   Ezekből áll össze a 1. 170. 000 m2-nyi park. Ez belterjes, rendszeresen gondozott, öntözött terület 7 db játszótérrel. Ezen kívül van még 463 ezer m2 külterjes terület, amely az erdőket jelenti, beleértve a park-, pihenő- és véderdőket is.

Folyamatban lévő munkálatok

  A Duna-parton folyik a városi szakasz lerézsűzött tereplépcsőinek a cserjésítése. Ezt indokolttá tette egyrészt a fokozottabb mértékű biológiai védelem, a kaszálás nehézsége ill. esztétikai szempontok. Főleg talajtakarókkal dolgoznak, de szolitereket is ültetnek.
  Cél: gyűrt. Szalagszerű színharmónia kialakítása sárga, kék, piros virágú, termésű, levelű növényekből.
   A Barátság városrész és a városi ivóvízvezeték nyomvonala között a törmeléklejtő területén 10 éve kezdték meg egy arborétum létesítését, a táj jellegének megfelelő növényfajokkal (örökzöldek és lombhullatók).
   A Honfoglalási emlékpark a szoborparki területen a törmeléklejtőn kerül megvalósításra. Ide lombos fák és fenyőfélék kerülnek. A szándékos kártétel azonban komoly problémát jelent.

A telepített növényzet - letölthető dokumentum (doc - 340k)