Ismertető

A partvédelem fő területei - hidrológia

Felszíni:

- vízrajzi adatok gyűjtése, pl. Duna-vízállás: A csapadékból táplálkozó talajvíz mellett a Duna vízjárása jelentősen befolyásolja a partfal állékonyságát. A vízállás-adatokat a dunaújvárosi Szalki-szigeten lévő vízmércén észlelték.

- folyamszabályozás, vízlevezető csatorna építése stb.
A felszíni vizek állapotát és változását nyomon követő adatok egy részének forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (Duna vízállás-idősor, VITUKI), illetve a Vízrajzi Évkönyv.

Felszín alatti:

talajvízszint mérés: A talajvízjárást a mindenkori csapadék - kisebb-nagyobb késleltetéssel - befolyásolja. A mérési feladat ellátásához 198 figyelőkút áll rendelkezésre, melyekben gyakran végeznek méréseket, ill. 8 db csápos kút. Az adatok feldolgozásakor azokat partszakaszonkénti bontásban nézik és értékelik:
Vasmű-partszakasz és térsége, Szalmacell-partszakasz térsége, Kórház alatti, Horgásztanyai, Óvárosi partszakasz, Római Tábor városrész,

2001. évben vízszintészlelésben bevont kutak térképe
(gif, 2400x1354, 650k)

- pannon rétegekben tárolt vizek szintjének megfigyelése: A tevékenység észlelőkút-hálózat segítségével történik. Ezekben a rétegekben is felismerhető a Duna vízjárásának hatása, melynek értéke a Dunától távolodva csökken. Ezen vizek szintjének emelkedése akkor jelenthet veszélyt a magaspart állékonyságára, amikor a talajvízszint magas, ugyanakkor a Duna alacsony vízállású, vagy rohamosan csökkenő tendenciájú.

- víz szivattyúzása a kutakból: A vízszint szinten tartása a cél, az ennek érdekében történő vízkiemelés 1.000-1.200 m3-t tesz ki naponta. (Hasonlatképpen: a város napi vízfogyasztása kb. 8.000 m3/nap). A víz minőségi vizsgálatához havonta 18 helyről vesznek mintát, ezekben elsősorban azt kísérik figyelemmel, hogy nőtt-e a víz ammónia-tartalma, mert ez valamilyen meghibásodásra utal, aminek javítását minél előbb el kell végezni. Szintén víztelenítési célt szolgál a partfalba épített táró.

Hidrológiai szempontból veszélyes meghibásodás lehet például egy csőtörés vagy egy dugulás. Utóbbi a víz eltávozásának megakadályozásán keresztül suvadáshoz vezethet.